Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Stipendiets mål och syfte

  • Att ge en engagerad kvinna med framtidstro i restaurangbranschen möjlighet att förkovra sig antingen genom kurser eller praktik eller andra utvecklande projekt!
  • Kriterier för att söka Stipendiet. Kvinna i Restaurangbranschen, kök eller matsal, med minst fem års dokumenterad erfarenhet. Yrkesverksam i Sverige.
  • Ansökan: Skriv max en A4 sida varför just du är förtjänt av stipendiet och vad det kan göra för dig och för din framtid i branschen samt vad du skulle göra med pengarna. Bifoga ditt CV. Prisutdelningen är i Stockholm.
  • Sista dagen för att söka stipendiet för 2022 är den 18 september 2022. priset delas ut på Stellagalan i oktober 2022. Stipendiet är på 40.000k

Beslut kan ske utan att styrelsen anger någon särskild motivering. Beslut om avslag lämnas inte och kan inte överklagas.